S datumom 02.08.2021 Gradsko vijeće Grada Zadra digitaliziralo je svoj rad i implementiralo sustav eGlasanje. Maratonska sjednica od preko 18 sati odrađena je pomoću sustava eGlasanje koji je bio podrška za pripremu materijala, distribuciju materijala, prijavu i obradu rasprava po točkama dnevnog reda, prijavu vijećnika za aktualni sat te samo glasovanje o točkama dnevnog reda.

Putem Smart-TV uređaja u vijećnici svi prisutni pratili su glasovanje i rezultat glasovanja u realnom vremenu.