Osnovne informacije o sustavu eGlasanje

Sustav „eGlasanje“ omogućuje elektroničku distribuciju poziva i materijala za sjednice predstavničkih tijela (općinska vijeća, gradska vijeća, županijske skupštine, druga predstavnička tijela), slanje materijala za sjednicu, evidenciju svih i prisutnih vijećnika / predstavnika na sjednici, utvrđivanje i kontrola kvoruma na početku rada i tijekom sjednice, mogućnost izmjena i dopuna dnevnog reda prije njegova utvrđivanja na sjednici, unos amandmana, mogućnost elektronske prijave vijećnika / predstavnika za raspravu s generiranjem liste prijavljenih, timer za kontrolu propisanog trajanja izlaganja / rasprave, elektronsko glasanje s prikazom tijeka i rezultata glasanja, generiranje datoteka – digitalnih zapisa rezultata glasanja (sumarno i analitički) i kronologije tijeka sjednice radi trajne pohrane, mogućnost njihova ispisa i dr.

Praćenje tijeka sjednice, elektronsko glasanje i rezultati glasanja iskazuju se putem projektora
na njegov zaslon i/ili korištenjem monitora / smart TV-a prikladnih dimenzija ekrana. Povezivanje s web stranicama općine / grada / županije građani mogu pratiti glasanje i njegov rezultat u realnom vremenu.

Resursi za implementaciju sustava eGlasanje

Za potrebe korištenja sustava eGlasanje potrebni su sljedeći resursi:

  • sudionici sjednica / vijećnici trebaju raspolagati nekim od elektronskih uređaja kojim imaju pristup internetu (tablet, laptop, mobitel – smartphone),
  • pristup internetu u dvorani u kojoj se održava sjednica,
  • projektor s zaslonom ili monitor većih dimenzija u dvorani na kojem se iskazuje kretanje dnevnim redom, raspravama, tijekom glasanja i rezultat glasanja
  • računalo (laptop) za osobu koja upravlja sustavom

Niska ulaganja u potrebne resurse čine ovaj sustav jednostavnim i racionalnim, te omogućuju njegovu brzu implementaciju  (nekoliko dana od dana sklapanja ugovora o korištenju).

Pristup sustavu eGlasanje

Pristup aplikaciji imaju članovi predstavničkih tijela (vijećnici), te osoba / osobe kojoj administrator
sustava to omogući. Za prijavu u aplikaciju potrebno je korisničko ime i lozinka. Pristup
aplikaciji mogu imati i dužnosnici tijela, ali bez prava odlučivanja (glasanja).

Za pregled kretanja dnevnim redom tijekom sjednice, uvid u akte pod pojedinim točkama
dnevnog reda, te elektroničko glasanje, članovi predstavničkog tijela mogu koristiti bilo koji
elektronički uređaj koji ima pristup internetu (tablet, laptop, smartphone) pomoću
mreže (Wi-Fi), korištenjem bilo kojeg općepoznatog preglednika.

Benefiti sustava eGlasanje

Aplikacija „eGlasanje“ omogućava osobama zaduženima za pripremu sjednice brzu i jednostavnu pripremu kroz unos podataka (redni broj sjednice, mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice, dnevni red, prijedlozi akata, amandmani, potrebna većina glasova za pojedine točke dnevnog reda, način glasanja i dr.). Unosom dnevnog reda i prijedloga akata za pojedine točke dnevnog reda predstojeće sjednice, u aplikaciju eGlasanje, omogućuje članovima predstavničkih tijela da, korištenjem njihovih elektronskih uređaja, imaju pregled tih materijal radi pripreme za sjednicu bez potrebe posebnog slanja poziva i materijala za sjednicu.

Potrebni resursi za korištenje sustava eGlasanje dodatno racionaliziraju proces pripreme, praćenja tijeka sjednice, elektronskog glasanja s iskazom rezultata, te arhiviranja podataka o tome (koje generira aplikacija eGlasanje).

Mogućnost daljinskog rada u realnom vremenu

Za daljinsko sudjelovanje u radu predstavničkog tijela svih ili dijela sudionika / vijećnika, uz dvosmjernu audio i video komunikaciju, koristi se neka od platformi za videokonferencije (Zoom, MS Teams …). Elektroničko glasanje, u lokalnom ili daljinskom režimu rada, obavljaju svi sudionici istovremeno, a rezultati su, po obavljenom glasanju, trenutni.

Cjelovita i brzo dostupna arhiva

Digitalne zapise rezultata glasanja (sumarne i analitičke), te digitalni zapis kronologije tijeka
sjednice koje generira aplikacija „eGlasanje“, korisnik može pohraniti u arhivu kao trajne
zapise u digitalnom obliku, a njihovim ispisom i u pisanom obliku.

Aplikacija omogućava brzi pristup ranije održanim sjednicama (povijesni pregled), rezultatima
glasanja na tim sjednicama i njihovoj analitici.

Održavanje i obuka

Minfor d.o.o. kontinuirano održava aplikaciju i pruža pomoć korisnicima. Ona je dostupna u svakom trenutku administratoru korisnika tijekom važenja ugovornog odnosa s društvom Minfor d.o.o.
Nakon stupanja ugovora na snagu, osoblje društva Minfor d.o.o., u dogovorenom terminu,
obavlja jednodnevnu obuku osoblja koje će koristiti i upravljati sustavom eGlasanje, te sudjeluje na prvoj sjednici na kojoj se on koristi.

Prodaju prava korištenja sustava „eGlasanje“, njegovo održavanje i razvoj, obavlja tvrtka Minfor sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka 61 (Kontaktirajte nas)