Grad Koprivnica je uveo sustav eGlasanje u rad svog gradskog vijeća na sjednici Gradskog vijeća 5.6.2023.

Sustav eGlasanje nudi Gradskom vijeću brojne prednosti, kao što su:

  • Povećana transparentnost: Sustav omogućuje građanima da prate glasanje vijećnika vizualno u realnom vremenu
  • Učinkovitost: Sustav skraćuje vrijeme potrebno za glasovanje, što omogućuje vijećnicima da se više usredotoče na rasprave i donošenje odluka
  • Pristupačnost: Sustav je dostupan svim vijećnicima, bez obzira na njihovu lokaciju
  • Digitalizacija: Materijali za sjednice nalaze se u digitalnom obliku u sustavu te nije potrebno printanje

Sustav eGlasanje koristi se na sljedeći način:

  • Vijećnici se prijavljuju u sustav putem računala, tableta ili pametnog telefona te se prati kvorum
  • Vijećni se prijavljuju putem sustava za aktualni sat i raspravu po točkama dnevnog reda
  • Vijećnici glasaju na o prijedlozima odluka
  • Rezultati glasanja su vidljivi svim vijećnicima i građanima te pohranjeni trajno u digitalnu arhivu

Uvođenje sustava eGlasanje u Koprivnici je važan korak u digitalizaciji procesa odlučivanja u lokalnoj samoupravi.